Zákon o realitním zprostředkování

Nový zákon o realitním zprostředkování, který je již podepsán prezidentem, v nejbližších dnech nabude účinnosti. Stane se tak patnáctý den po vyhlášení ve Sbírce zákonů. Ministerstvo pro místní rozvoj očekává, že k tomu dojde během února nebo počátkem března. Vydání je v pravomoci Poslanecké sněmovny, probíhá na její pokyn v rámci publikačních možností Sbírky zákonů.

„Díky našemu zákonu dojde ke zkvalitnění vztahů mezi realitními zprostředkovateli a jejich klienty a zároveň se toto podnikání přiblíží k podmínkám ostatních států EU. Cílem zákona je upravit a jasně vymezit vztahy v oblasti realitního zprostředkování, zejména posílit ochranu klientů realitních zprostředkovatelů. Jednoduše řečeno, zákon zavádí jasná pravidla pro realitní trh a ochranu zájmů občanů, kteří do nemovitostí investují své celoživotní úspory,“ říká ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

Zákon mimo jiné počítá s povinností zařazení činnosti realitního zprostředkovatele do vázaných živností, jejichž provozování je podmíněno potřebnou kvalifikací. Realitní zprostředkovatelé budou muset mít odborné vysokoškolské vzdělání nebo vyšší odborné či středoškolské kombinované s povinnou tříletou praxí. Stejnou váhu bude mít získání osvědčení na základě složení státem certifikované zkoušky nebo specializovaný kurz MBA v kombinaci s rokem praxe. Podobná podmínka k této, jež platí pro podnikatele, platí i pro osoby, jejichž prostřednictvím je živnost vykonávaná.

Dojde tím i k harmonizaci podmínek s evropskou směrnicí týkající se praní špinavých peněz a financování terorismu a některé další úpravy obvyklé v členských zemích EU. V důsledku toho lze očekávat zvýšení konkurenceschopnosti českých realitních zprostředkovatelů vůči zavedeným zahraničním firmám. Novinkou, která by měla posílit jistotu a důvěru klientů, je povinné pojištění odpovědnosti realitních zprostředkovatelů za způsobenou újmu, nebo stanovení písemné formy pro smlouvu o realitním zprostředkování, jejích povinných náležitostí a její maximální výpovědní doby. Dále zákon stanoví povinnost realitního zprostředkovatele dokládat klientovi některé písemnosti (doklad o pojištění, výpis z veřejného seznamu apod.) či podrobněji upravuje výplatu provize makléři.

Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Ministerstvo. Pro média. Tiskové zprávy. Mmr.cz [online]. [cit. 2020-01-29]. https://www.mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/zakon-o-realitnim-zprostredkovani-brzy-nabyde-ucin?feed=Novinky