Společnost SEPHIRA GROUP s. r. o. – člen Realitní komory České republiky byla založena v lednu 2004 v návaznosti na živnostenské podnikání zakladatelů a partnerských společností, jež započalo v roce 1991 v USA. Od počátku vzniku společnosti jsme se soustředili výhradně na prodeje a pronájmy nemovitostí a od roku 2006 jsme rozšířili naše obchodní aktivity i do oblasti zprostředkování projekčních činností. Zabýváme se prodeji a pronájmy bytů, rodinných nebo činžovních domů, pozemků pro soukromé i komerční využití a kancelářských, výrobních či skladových prostor. Naše teritoriální oblast působnosti je zejména v Praze, jejím okolí a Středočeském kraji.

V rámci zprostředkování prodeje a pronájmu nemovitostí zajišťujeme odborné vypracování příslušné smluvní dokumentace; v případě realizovaných prodejů obstaráme bezpečné ošetření finančních prostředků formou advokátní úschovy, pokud se zúčastněné smluvní strany nedohodnou na jiném způsobu výplatních podmínek kupní ceny. Realizace obchodního případu při prodejích končí podáním návrhu na vklad vlastnického práva na příslušném katastrálním úřadě a následným vyplacením finančních prostředků z dohodnutých úschov; u prodaných i pronajatých nemovitostí pak jejich protokolárním předáním včetně evidence aktuálních stavů měřičů médií.

Při obchodních případech, kde je třeba kupní cenu nebo její část hradit formou hypotečního úvěru zdarma zprostředkujeme jeho kompletní vyřízení a sjednání individuálních zvýhodněných podmínek s úvěrujícími bankami. V případě kupujících, kteří již mají financování předjednáno předem, můžeme zajistit srovnávací konkurenční nabídku tak, aby se tito mohli rozhodnout pro aktuálně nejvýhodnější možné tržní podmínky úrokových sazeb a fixací.

Zprostředkováváme vypracování projektů staveb, inženýrských činností, koordinaci projektových prací, rekonstrukcí atd.

Bližší informace obdržíte telefonicky, elektronickou poštou nebo při osobním jednání s našimi zaměstnanci, kteří jsou odborně vyškoleni se specializací pro příslušnou divizi, a ochotně Vám pomohou vyřešit požadovaný záměr.

SEPHIRA GROUP s. r. o. je pro Vás zárukou kvalitního, spolehlivého a profesionálního servisu ve všech ohledech.
Uspokojení Vašich potřeb, přání a očekávání je základní filosofií našeho týmu. Vaše spokojenost je pro nás mj. významným faktorem nehmotné odměny, spoluurčujícím podstatu našeho působení a vlastního uspokojení z dobře odvedené práce.

Ing. Petr Strnad, jednatel

Vaše spokojenost je základním stavebním kamenem
a hlavní filosofií našeho týmu.