Projekční činnost

CO VÁM NABÍZÍME?

Nabízíme zprostředkování realizace projektů staveb a inženýrské činnosti či koordinace projektových prací pro téměř jakékoliv typy staveb – pozemních občanských staveb, průmyslových staveb, dopravních staveb nebo rekonstrukcí exteriérů a interiérů.

Na Vašich nemovitostech můžeme také zajistit elektroinstalace, měření a regulace, datové instalace, vodu
a kanalizaci, plynové instalace, vzduchotechniku, topení a chlazení, statiku konstrukcí, protipožární zabezpečení staveb a mnoho dalších.

PROJEKTY STAVEB
A INŽENÝRSKOU ČINNOST

Zpracování projektové dokumentace od úvodních návrhů
a rozvah až po realizační dokumentaci stavby

Studie, architektonické návrhy a územní rozhodnutí

Zabezpečujeme průzkumy potřebné pro vypracování dokumentace, zhotovíme zpracování dokumentace v rozsahu překládaném při územním řízení. Dokumentaci také následně projednáme s dotčenými orgány i organizacemi a zařídíme zajištění jejich stanovisek. Nakonec vypracujeme a podáme návrh na zahájení územního řízení a obstaráme pravomocné územní rozhodnutí.

Stavební povolení

Zpracujeme dokumentaci v rozsahu překládaném při stavebním řízení, projednáme dokumentaci s dotčenými orgány i organizacemi, a zajistíme splnění jejich stanovisek. Dále vypracujeme a podáme návrh na zahájení stavebního řízení a obstaráme pravomocné územní rozhodnutí.

Další služby

Projekt pro vyhledání dodavatele stavby, spolupráce při výběru dodavatele, projekt pro realizaci stavby, autorský dozor a spolupráce projektanta po dokončení stavby.

TECHNICKÝ DOZOR

Dohlédneme na to, aby Vaše zakázka byla hotova včas a v pořádku

Nabízíme Vám také technický dozor – jak na staveništi, tak v dokumentaci. Průběžně budeme kontrolovat časový harmonogram přípravy, realizaci výstavby a kvalitu stavebních prací na základě zpracovaného Kontrolního a zkušebního plánu.

Zároveň dohlédneme na správné plnění projektové dokumentace, budeme průběžně kontrolovat rozpočet a celkové náklady výstavby. Věříme, že v tomto ohledu se nesmí nic zanedbat.

STAVEBNÍ MANAGEMENT

Postaráme se i o většinu managementu Vašeho projektu

Na Vašem projektu se postaráme o vytvoření organizační struktury a programu výstavby, včetně určení kompetencí jednotlivých účastníku výstavby a o průběžnou aktualizaci časového harmonogramu přípravy a realizace výstavby.

Průběžně budeme také dohlížet nad přípravou projektové dokumentace dle zadání klienta. Dále zpracujeme rozpočet výstavby a budeme průběžně provádět finanční kontroly projektu.

Zajistíme Vám dokumentaci pro vyhledání dodavatele stavby a zorganizujeme výběrové řízení stavebních dodavatelů. Následně vypracujeme návrhy stavebních smluv mezi vybranými dodavateli a klientem, včetně nezbytných příloh.

Stavbu budeme řídit a kontrolovat na základě zpracovaného kontrolního a zkušebního plánu. Zorgranizujeme také přejímky stavebních prací, shromáždíme všechny certifikáty, průvodní technické dokumentace a ostatní doklady ke kolaudaci.

MÁTE DOTAZY?

Neváhejte a kontaktujte nás, rádi Vám zodpovíme jakékoliv Vaše otázky.