Realitní činnost

Realitní služby společnosti SEPHIRA GROUP s. r. o. při prodeji nemovitosti zahrnují následující úkony:

 • prohlídku nemovitosti;
 • posouzení tržní ceny prodeje nemovitosti;
 • posouzení Zájemcem předložených podkladů, jejich kontrolu z běžně dostupných zdrojů;
 • přípravu marketingové strategie;
 • pořízení fotodokumentace;
 • zpracování půdorysu;
 • zpracování textu nabídky pro inzerci;
 • propagaci prostřednictvím databáze poptávajících klientů;
 • inzerci a propagaci nemovitosti na firemních webových stránkách;
 • inzerci a propagaci nemovitosti na internetových realitních portálech;
 • inzerci a propagaci nemovitosti na sociálních sítích na internetu;
 • inzerci a propagaci nemovitosti prostřednictvím inzerátů v tisku;
 • inzerci a propagaci nemovitosti v cizojazyčné prezentaci;
 • inzerci a propagaci nemovitosti prostřednictvím vývěsek;
 • zajištění inzertní plachty a umístnění na nemovitosti;
 • pravidelné informování Zájemce o průběhu zprostředkování;
 • prověření schopnosti uhradit kupní cenu potenciálním Kupujícím, popř. zajištění financování kupní ceny;
 • zajištění uzavření Smlouvy o rezervaci nemovitosti;
 • zajištění aktuálního výpisu z katastru nemovitostí před uzavřením Kupní smlouvy;
 • vyhotovení návrhu příslušné Kupní smlouvy, popř. Smlouvy o smlouvě budoucí kupní a souvisejících dokumentů vč. asistence při uzavírání smluv;
 • vyhotovení Návrhu na vklad do katastru nemovitostí;
 • úhradu nákladů na ověření podpisů na listinách;
 • zajištění advokátní úschovy finančních prostředků, vč. asistence při uzavírání smlouvy a plnění podmínek pro výplatu peněz z Jistotního účtu;
 • zajištění aktuálního výpisu z katastru nemovitostí po převodu vlastnického práva na kupujícího za účelem vyplacení kupní ceny;
 • vypracování Předávacího protokolu, provedení odečtu stavu měřičů a fyzické předání nemovitosti;
 • přípravu převodních formulářů před převodem médií.

Realitní služby společnosti SEPHIRA GROUP s. r. o. při pronájmu nemovitosti zahrnují následující úkony:

 • prohlídku nemovitosti;
 • posouzení tržní ceny pronájmu nemovitosti;
 • posouzení Zájemcem předložených podkladů, jejich kontrolu z běžně dostupných zdrojů;
 • přípravu marketingové strategie;
 • pořízení fotodokumentace;
 • zpracování půdorysu;
 • zpracování textu nabídky pro inzerci;
 • propagaci prostřednictvím databáze poptávajících klientů;
 • inzerci a propagaci nemovitosti na firemních webových stránkách;
 • inzerci a propagaci nemovitosti na internetových realitních portálech;
 • inzerci a propagaci nemovitosti na sociálních sítích na internetu;
 • inzerci a propagaci nemovitosti prostřednictvím inzerátů v tisku;
 • inzerci a propagaci nemovitosti v cizojazyčné prezentaci;
 • inzerci a propagaci nemovitosti prostřednictvím vývěsek;
 • pravidelné informování Zájemce o průběhu zprostředkování;
 • prověření schopnosti uhradit cenu nájmu potenciálním Nájemcem;
 • zajištění uzavření Nájemní smlouvy vč. asistence při jejím uzavírání;
 • vypracování Předávacího protokolu vč. asistence při jeho uzavírání, provedení odečtu stavu měřičů a fyzické předání nemovitosti;
 • přípravu převodních formulářů před případným převodem médií.